ลูกค้าสามารถทำการชำระเงินได้ ผ่านวิธีการดังนี้
1.  จ่ายด้วยเงินสด
            1.1  ผ่านการโอน
            ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
                    เลขที่บัญชี 711-1-00099-3
                    ธนาคารกสิกรไทย
                    ชื่อบัญชี บจก. จงสถิตย์
                    โดยลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM, การทำธุรกรรมออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
                    (internet banking)หรือแอพพลิเคชั่นของธนาคารบนมือถือ(mobile banking application) ได้    
                    หลังจากลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งโอนเงินกับทางเราด้วย โดยใช้หลักฐานเช่น สลิปการโอนเงิน  

            1.2 จ่ายด้วยเงินสด ณ หน้าร้าน
            จะใช้กับลูกค้าที่เดินทางมารับสินค้าด้วยตัวเองเท่านั้น และเราจะไม่มีการคิดค่าขนส่ง