หากคุณพบว่ามีความผิดพลาดในคำสั่งซื้อของคุณด้วยสาเหตุใดๆ หลังจากที่คุณทำการสั่งซื้อแล้ว กรุณาติดต่อเราที่
โทรศัพท์         : 080-045-0891
อีเมล         : info@apparo.com
โทรศัพท์         : 080-045-0891
Line                 : @apparo
Facebook : Apparo
เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก หากสินค้าภายใต้คำสั่งซื้อนั้นได้ถูกจัดส่งออกจากคลังแล้วคุณอาจไม่สามารถยกเลิกได้ กรุณาดำเนินการคืนสินค้าตามคำแนะนำที่แจ้งไว้ในเงื่อนไข การคืนสินค้า